मुगुतिर

बर्खा लाग्यो पानी छेक्न छाना पुगोस् मुगुतिर,
अशिक्षा छ लेखपढ गर्न पाना पुगोस् मुगुतिर ।

पानी पर्यो खोला बढ्यो पुल पुगोस मुगुतिर,
अहिले पछाडी छ, छिटै बिकासको फूल पुगोस् मुगुतिर ।

रेलमा पछि गुडौँला, जहाज पनि चडौँला,
अहिले भने नुन, तेल अनि खाना पुगोस् मुगुतिर ।

My Partners