कामको सम्मान गरौँ

काम सानो ठुलो भन्ने हुँदैन,
पसिनाको कुनै रंग र जात पनि हुँदैन,
काम गरेर खान लजाउनु पनि हुँदैन,
लजाउनु पर्छ त चोरेर, धाटेर, छलेर, लुटेर खान,
जो जहाँ रहेर जुन काम गर्छ,
उ त्यस्मै रमाउनु पर्छ, गौरव गर्नुपर्छ र समर्पित भएर गर्नुपर्छ,
काम नै शक्ति हो, भक्ति हो र मुक्ति हो,
त्यसैले कामको इज्जत र पसिनाको सम्मान गर्नुपर्छ ।।

My Partners